การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

วัดโคะเมียวจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

วัดโคะเมียวจิ

ิจินมุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ิจินมุ-จิ

ฮอนซุยจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

ฮอนซุยจิ

เอะโชะ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 8

เอะโชะ-จิ

วัดไคโซะ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

วัดไคโซะ-จิ

วัดโจะโคะเมียว-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 5

วัดโจะโคะเมียว-จิ

โจะชิ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

โจะชิ-จิ

โจะเมียว-จิ วัด
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

โจะเมียว-จิ วัด

คิเงะนิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

คิเงะนิน

มิสะกิ อะไซชิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

มิสะกิ อะไซชิ

ท่าเรือคุริฮะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

ท่าเรือคุริฮะมะ

ยอดเขาทะคะโทะริ-ยะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

ยอดเขาทะคะโทะริ-ยะมะ

มะไงบุตซึต
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

มะไงบุตซึต

โรงแรม มาโฮโลวา มายด์ มิอุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

โรงแรม มาโฮโลวา มายด์ มิอุระ

ป่า Metasequoia
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

ป่า Metasequoia