การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรียงลำดับโดย:
คามาคุระ เกสต์เฮ้าส์
โยโกะสุกะ· มิอุระ

คามาคุระ เกสต์เฮ้าส์

วัดโอฟุนะแคนนอน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโอฟุนะแคนนอน

สะสุเกะ อินะริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

สะสุเกะ อินะริ

มะไงบุตซึต
โยโกะสุกะ· มิอุระ

มะไงบุตซึต

ศาลเจ้าฮะชิริมิซุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าฮะชิริมิซุ

ยอดเขาทะคะโทะริ-ยะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ยอดเขาทะคะโทะริ-ยะมะ

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

วัดโฮะโคะคุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโฮะโคะคุ-จิ

อิชิโจะ เอะคัน ซานโซะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

อิชิโจะ เอะคัน ซานโซะ

วัดโคะเมียวจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโคะเมียวจิ

โจะจุอิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โจะจุอิน

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์เวิร์นนี่
โยโกะสุกะ· มิอุระ

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์เวิร์นนี่

วัดโฮคะอิจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโฮคะอิจิ

คามาคุระ มะเมะยะ (ร้านค้าที่โคะมะชิ-โดะริ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

คามาคุระ มะเมะยะ (ร้านค้าที่โคะมะชิ-โดะริ)

ทัวร์คามาคุระ โมะโนะโนะฟุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ทัวร์คามาคุระ โมะโนะโนะฟุ

อาคารไมเด็น
โยโกะสุกะ· มิอุระ

อาคารไมเด็น

วัดโคอุโยจิ (นามิโกะ ฟุโดะ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโคอุโยจิ (นามิโกะ ฟุโดะ)

ิจินมุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ิจินมุ-จิ

37 - 54 ของ 75 ผล