ข้อมูลทั่วไป

วัดฮอนงะคุจิ ก่อตั้งในปี 1436 (เอเกียว 8) โดย chijo Nisshutsu ต่อมา Ashikaga Mochiuji ได้สร้างวิหารที่มีเอะบิสุโดะ และบริจาคให้กับ Nisshutsu เจ้าอาวาสคนที่สองคือ Niccho Shonin ดังนั้นวัดแห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักแพร่หลายว่า "Niccho-sama" วัดนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "Higashi Minobu" เนื่องจาก Minobusan ได้รับอัฐิส่วนหนึ่งของท่านนิชิเร็นมาไว้ที่วัด

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-12-12 โคะมะชิ, คามาคุระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

หมายเลขโทรศัพท์

0467-22-0490

วันหยุดทำการ

ไม่มี

รูปถ่าย

คามาคุระ ฮันโคะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

คามาคุระ ฮันโคะ

เอาล์ ฟอเรส แห่งคามาคุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

เอาล์ ฟอเรส แห่งคามาคุระ

วัดเมียวฮอน-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 50

วัดเมียวฮอน-จิ

ร้านคามาคุระ ฟิลล์ สาขาหลัก
โยโกะสุกะ· มิอุระ 10

ร้านคามาคุระ ฟิลล์ สาขาหลัก