การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรียงลำดับโดย:
ประตูโทริ ซาน-โนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ประตูโทริ ซาน-โนะ

วัดโฮคะอิจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโฮคะอิจิ

โยโกสุกะ เซ็นทรัล พาร์ค
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โยโกสุกะ เซ็นทรัล พาร์ค

ศาลเจ้าอะมะนะวะ ชินเม
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าอะมะนะวะ ชินเม

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

ศาลเจ้าชิระฮิเกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าชิระฮิเกะ

มะไงบุตซึต
โยโกะสุกะ· มิอุระ

มะไงบุตซึต

ท่าเรือคุริฮะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ท่าเรือคุริฮะมะ

ต้นกิงโกะใหญ่
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ต้นกิงโกะใหญ่

มิสะกิ อะไซชิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

มิสะกิ อะไซชิ

ศาลเจ้าชิโระอะไคนะริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าชิโระอะไคนะริ

ร้านคามาคุระ ฟิลล์ สาขาหลัก
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ร้านคามาคุระ ฟิลล์ สาขาหลัก

คามาคุระ เกสต์เฮ้าส์
โยโกะสุกะ· มิอุระ

คามาคุระ เกสต์เฮ้าส์

ป่า Metasequoia
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ป่า Metasequoia

วัดนอ็นโยะ-อิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดนอ็นโยะ-อิน

ไดบุทสึ คิริโดอุชิ (การตัด)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ไดบุทสึ คิริโดอุชิ (การตัด)

วัดโคอุโยจิ (นามิโกะ ฟุโดะ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโคอุโยจิ (นามิโกะ ฟุโดะ)

วัดโจอุระคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโจอุระคุจิ

55 - 72 ของ 81 ผล