การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรียงลำดับโดย:
โรงแรมโยโกสุกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โรงแรมโยโกสุกะ

วัดฮะเซะ-เดะระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดฮะเซะ-เดะระ

ศาลเจ้าอะวะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าอะวะชิมะ

ป่า Metasequoia
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ป่า Metasequoiaวัดโคโซคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโคโซคุจิ

โจะชิ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โจะชิ-จิ

โยโกสุกะ เซ็นทรัล พาร์ค
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โยโกสุกะ เซ็นทรัล พาร์ค

ต้นกิงโกะใหญ่
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ต้นกิงโกะใหญ่

ศาลเจ้าไคนัน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าไคนัน

วัดไคโซะ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดไคโซะ-จิ

โจะเมียว-จิ วัด
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โจะเมียว-จิ วัด

ศาลเจ้ามะรุยะมะ อินะริ-ฉะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้ามะรุยะมะ อินะริ-ฉะ

วัดโกคุระคุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโกคุระคุ-จิ

คิเงะนิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

คิเงะนิน

วัดสุงิโมะโตะ-เดะระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดสุงิโมะโตะ-เดะระ

 ศาลเจ้าชิราฮาตะจินจา (เมืองคามาคุระ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าชิราฮาตะจินจา (เมืองคามาคุระ)

ศาลเจ้าอะมะนะวะ ชินเม
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าอะมะนะวะ ชินเม

วัดโจอุระคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโจอุระคุจิ

1 - 18 ของ 75 ผล