ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว

ธนาคารซุรุกะ

ใน 11-01-2018

  • ○ สามารถเเลกเปลี่ยนได้
  • △ ขึ้นอยู่กับสถานะสินค้าคงเหลือ
  • × ไม่สามารถจัดการได้
สาขา ที่อยู่ USD EUR CNY KPW HKD TWD GBP CAD AUD NZD THB SGD IDR MYR VND
ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย
อะซึตกิ 2-1-18 นะคะโชะ, อะซึตงิ-ชิ
อะซึตกิ โทะบิโอะ 2-25-7 โทะบิโอะ, อะซึตงิชิ × ×
ชิกะสะกิ 2-3 โมะโตะมะชิ, ชิงะสะกิ-ชิ
ชิกะสะกิ ซึตรุงะได 1-19-36 เอ็นโซะ, ชิงะสะกิ-ชิ × ×
ชุโอะรินกัน 6-1-18 ชุโอะรินกัน, ยะมะโตะ-ชิ × ×
เอะบินะ 1-4-35 ชุโอะ, เอะบินะ-ชิ
ฟูจิสะวะ 388 ฟูจิสะวะ, ฟูจิสะวะ-ชิ
ฮะดะโนะ 4-12 สะคะเอะ-โชะ, ฮะดะโนะ-ชิ
ฮะโกะเนะ 108-1 มิยะงิโนะ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน
ฮะกะชิรินกัน 7-5-7 คะมิตซึตรุมะ, มินะมิ-คุ, สะกะมิฮะระ-ชิ × ×
ฮิระซึตกะ 9-3 อะคะชิโชะ, ฮิระซึตคะ-ชิ
คามาคุระ 1-13-20 โคะมะชิ, คามาคุระ-ชิ
คุริฮะมะ 5-11-22 คุริฮะมะ, โยโกสุกะ-ชิ
มินะไมชิกะระ 569 เซะคิโมะโตะ, มินะมิอะชิงะระ-ชิ
มิอุระ ไคกัน 3112-5 อะซะสุอิชิน, คะมิมิยะดะ, มินะมิชิทะอุระมะชิ, มิอุระ-ชิ × ×
โอดะวะระ 1-14-52 สะคะเอะโชะ, โอดะวะระ-ชิ
โอดะวะระชิกะชิ 120 เมคะวะ, โอดะวะระ-ชิ
โอโอะอิมัตซึตดะ มิมะสุ มอล, 345-1 คะเนะโกะ, โอะอิ-มะชิ, อะชิงะระคะมิ-กุน
สะกะมิฮะระ 6-23-10 สะกะมิฮะระ, ชุโอะ-คุ, สะกะมิฮะระ-ชิ
โชนัน ไลฟ์ทาวน์ 5061-24 โอโอะบะ, ฟูจิสะวะ-ชิ
โชนันได 1-12-1 โชะนะได, ฟูจิสะวะ-ชิ
ซึตจิโดะอุ ชั้น 1F เทอเรส มอล โชะนัน, 1-3-1 ซึตจิโดะคันเด, ฟูจิสวะ-ชิ × ×
โยโกฮะมะ อาคาร JN , 3-56-1 อะอิโอะอิโชะ, นะคะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ
โยโกฮะมะ ฮิกะชิกุชิ ชั้น 22F อาคาร Sky Building, 2-19-12 ทะคะชิมะ, นิชิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ-ชิ × ×
โยโกฮะมะ ฮิโยะชิ 2-1-4 ฮิโยะชิ, โคะโฮะคุ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ
โยโกฮะมะ อิโซะโกะ 1-7-6 โมะริ, อิโซะโงะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ
โยโกฮะมะ มัตซึตคะวะ 3-79-14 มุซึตคะวะ, มินะมิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × ×
โยโกฮะมะ โทะซึตกะ 4100 โทะซึตคะโชะ, โทะซึตกะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × ×
โยโกฮะมะ วะคะบะได 3-6-1 วะคะบะได, อะสะฮิ-คุ,โยโกฮะมะ-ชิ × ×
โยโกฮะมะ ยะย่อยได 16-1 ยะย่อยได, อิซุมิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × ×
โยะโคะสุกะ 2-5-8 วะคะมัตซึตโชะ, โยโกสุกะ-ชิ
โยะโคะสุกะ ทะเกะยะมะ 1-21-5 ฮะยะชิ, โยะโคะสุกะ-ชิ × ×