ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในจังหวัดคะนะงะวะ

ธนาคารเซเว่น แห่ง

คุณสามารถถอนเงินเยนได้ที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารเซเว่นทุกแห่ง (ติดตั้งที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น)

เว็ปไซด์ธนาคารเซเว่น

ใน 11-01-2018