ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว

ธนาคารมิซุโฮะ

ใน 11-01-2018

  • ○ สามารถเเลกเปลี่ยนได้
  • △ ขึ้นอยู่กับสถานะสินค้าคงเหลือ
  • × ไม่สามารถจัดการได้
สาขา Địa chỉ USD EUR CNY KPW HKD TWD GBP CAD AUD NZD THB SGD IDR MYR VND
ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย
อะซึตกิ 3-5-10 นะคะโชะ, อะซึตกิ-ชิ × ×
อะสะมิโนะ 2-1-3 อะสะมิโนะ, อะโอะบะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × ×
ฟูจิสะวะ 107-1 ฟูจิสะวะ, ฟูจิสะวะ-ชิ × ×
ฟุทะมะทะงะวะ 2-52-15 ฟุทะมะทะงะวะ, อะสะฮิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × ×
ฮิระซึตกะ 2-22 เบะนิยะโชะ, ฮิระซึตกะ-ชิ × ×
คะมิโอโอะกะ 1-6-1 คะมิโอโอะคะนิชิ, โคะนัน-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × ×
คาวาสะกิ 2-4-10 อิสะโงะ, คะวะสะกิ-คุ, คะวะสะกิ-ชิ × ×
มุโคะงะโอะกะ 2779-6 โนะโบะริโตะ, ทะมะ-คุคะวะสะกิ-ชิ × ×
มุสะสิโคะสุงิ 3-441-15 โคะสุงิมะชิ, นะคะฮะระ-คุ, คะวะสะกิ-ชิ × ×
โอดะวะระ 2-7-32 สะคะเอะโชะ, โอดะวะระ-ชิ × ×
โอะฟุนะ 1-24-15 โอะฟุนะ, คามาคุระ-ชิ × ×
ชินโยโกฮะมะ 3-18-3 ชินโยโกฮะมะ, โคะโฮะคุ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × ×
ซึตรุมิ 4-32-23 ซึตรุมิโชะอุ, ซึตรุมิ-คุ,โยโกฮะมะ-ชิ × ×
ซึตรุมิ เอะคิเม 15-1 โทะโยะโอะคะโชะ, ซึตรุมิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × ×
โยโกฮะมะ โชะอุ 1-3-1 ฮะโงะโระโมะโชะ, นะคะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × ×
โยโกฮะมะ เอะคิเม 1-2-1 คิตะไซไว, นิชิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × ×
โยโกฮะมะ ฮิกะชิกุชิ 2-13-2 ทะคะชิมะ, นิชิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × ×
คามาคุระ เอะคิ (เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ ) 1-1-1 โคะมะชิ, คามาคุระ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × ×