Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông

Ngân hàng Mizuho

Kể từ ngày 11/1/2018

  • ○ Có thể chuyển đổi
  • △ Phụ thuộc vào tình trạng tồn kho
  • × Tạm ngưng phục vụ
Chi nhánh Địa chỉ USD EUR CNY KPW HKD TWD GBP CAD AUD NZD THB SGD IDR MYR VND
Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán
Atsugi 3-5-10 Nakacho, thành phố Atsugi × ×
Azamino 2-1-3 Azamino, quận Aoba, thành phố Yokohama × ×
Fujisawa 107-1 Fujisawa, thành phố Fujisawa × ×
Futamatagawa 2-52-15 Futamatagawa, quận Asahi, thành phố Yokohama × ×
Hiratsuka 2-22 Beniyacho, thành phố Hiratsuka × ×
Kamiooka 1-6-1 Kamiookanishi, quận Konan, thành phố Yokohama × ×
Kawasaki 2-4-10 Isago, quận Kawasaki, thành phố Kawasaki × ×
Mukogaoka 2779-6 Noborito, quận Tama, thành phố Kawasaki × ×
Musasikosugi 3-441-15 Kosugimachi, quận Nakahara, thành phố Kawasaki × ×
Odawara 2-7-32 Sakaecho, thành phố Odawara × ×
Ofuna 1-24-15 Ofuna, thành phố Kamakura × ×
Shinyokohama 3-18-3 Shinyokohama, quận Kohoku, thành phố Yokohama × ×
Tsurumi 4-32-23 Tsurumichuo, quận Tsurumi, thành phố Yokohama × ×
Tsurumi Ekimae 15-1 Toyookacho, quận Tsurumi, thành phố Yokohama × ×
Yokohama Chuo 1-3-1 Hagoromocho, quận Naka, thành phố Yokohama × ×
Yokohama Ekimae 1-2-1 Kitasaiwai, quận Nishi, thành phố Yokohama × ×
Yokohama Higashiguchi 2-13-2 Takashima, quận Nishi, thành phố Yokohama × ×
Kamakura Eki(ATM) 1-1-1 Komachi, thành phố Kamakura × × × × × × × × × × × × × × × × ×