ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ข้อแนะนำสำหรับผู้เดินทางในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

ข้อแนะนำสำหรับผู้เดินทางในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

ข้อความโดยผู้ว่าราชการคุโระอิวะ
อ่านเพิ่มเติม (EN)

10 มีนาคม 2566

มาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัย

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการประกาศยกเลิกมาตรการบังคับการสวมใส่หน้ากากอนามัยสำหรับสาธารณชนโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2023 เป็นต้นไป หลังจากนี้การสวมใส่หน้ากากอนามัยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละบุคคล

คลิกที่นี่ (กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ)เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

โทรสายด่วนต่อไปนี้เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับข้อควรปฏิบติ หากคุณมีไข้ / อาการที่เกี่ยวข้องกับอาการไอ หรือกังวลว่าคุณอาจติดเชื้อ หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลทางการแพทย์