ข้อมูลทั่วไป

วัดศูนย์กลางของนิกายจิ-ชุ (นิกายทิเมะ) ซึ่งมีพระผู้ใหญ่ Ippen เป็นผู้ก่อตั้ง วัดแห่งนี้มีงานเทศกาลตลอดทั้งปี รวมทั้งพิธีฉลองครบรอบการเสียชีวิตของผู้ก่อตั้ง (Kaisanki) และ พิธีสวดมนต์ Susuki Nenbutsu-e สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสถานที่มาพักผ่อนหย่อนใจของชาวท้องถิ่น และเป็นแหล่งรวมอาคารเก่าแก่ ซึ่งรวมถึงโบสถ์ของวัดที่สร้างด้วยไม้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารที่ดีที่สุดในโทะไคโดะ (มีอาคารอยู่ 10 หลังที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมที่มีตัวตนของประเทศในปี 2015) ต้นกิงโกะขนาดใหญ่ในบริเวณวัด (oicho) มีอายุประมาณ 700 ปี

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-8-1, นิชิโทะมิ, ฟูจิสะวะ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

0466-22-2063

เวลาทำการ

8:00~17:00

วันหยุดทำการ

เปิดทุกวัน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี (มีค่าธรรมเนียมในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์)

รูปถ่าย

ยุโคะ-โนะ-บง
พื้นที่โชะนัน

ยุโคะ-โนะ-บง

วัดยุเงียวโยะ-จิ (ตลาดนัดแอนทีคโอะอิโชะ, วัดฟูจิสะวะ ยุเงียวโยะ-จิ)
พื้นที่โชะนัน

วัดยุเงียวโยะ-จิ (ตลาดนัดแอนทีคโอะอิโชะ, วัดฟูจิสะวะ ยุเงียวโยะ-จิ)

วัดโชโช-อิน
พื้นที่โชะนัน

วัดโชโช-อิน

วัดชินโทะคุ-จิ
พื้นที่โชะนัน

วัดชินโทะคุ-จิ