ข้อมูลทั่วไป

วัดนิกายจิชุในเมืองฟูจิสะวะ อาคารวัดหลักถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1991 รูปภาพโดยศูนย์แลกเปลี่ยนฟูจิสะวะ

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-9-27, นิชิโทะมิ, ฟูจิสะวะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีฟูจิสะวะ รถไฟสายเจอาร์ โทะไคโดะ

เวลาทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

วันหยุดทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

วัดยุเกียว-จิ
พื้นที่โชะนัน

วัดยุเกียว-จิ

ยุโคะ-โนะ-บง
พื้นที่โชะนัน

ยุโคะ-โนะ-บง

วัดยุเงียวโยะ-จิ (ตลาดนัดแอนทีคโอะอิโชะ, วัดฟูจิสะวะ ยุเงียวโยะ-จิ)
พื้นที่โชะนัน

วัดยุเงียวโยะ-จิ (ตลาดนัดแอนทีคโอะอิโชะ, วัดฟูจิสะวะ ยุเงียวโยะ-จิ)

วัดชินโทะคุ-จิ
พื้นที่โชะนัน

วัดชินโทะคุ-จิ