โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ทะเลสาบซึตคุอิ

ทะเลสาบซึตคุอิ

ทะเลสาบซึตคุอิแห่งนี้ เป็นทะเลสาบที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ในปี 1965 (สมัยโชวะที่ 40) โดยการกั้นแม่น้ำซากามิ วิวทิวทัศน์ของงทะเลสาบแห่งนี้สวยงามมาก ไม่ว่าจะเป็นวิวดอกซากุระ หรือใบไม้เปลี่ยนสี และยังมีชิโรยามะที่อยู่ติดกัน ที่มีชื่อเสียงในด้านการปีนเขา และล่าสัตว์อีกด้วย

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สะพานมิอิ โอฮาชิ

สะพานมิอิ โอฮาชิ

15 พื้นที่ใจกลาง
ซึตคุยโคะคันโคะ เซ็นเตอร์

ซึตคุยโคะคันโคะ เซ็นเตอร์

30 พื้นที่ใจกลาง
ซากปราสาทซึตคุย

ซากปราสาทซึตคุย

30 พื้นที่ใจกลาง
เขื่อนชิโระยะมะ

เขื่อนชิโระยะมะ

45 พื้นที่ใจกลาง