ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ทะเลสาบซึตคุอิ

ทะเลสาบซึตคุอิ

ทะเลสาบซึตคุอิแห่งนี้ เป็นทะเลสาบที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ในปี 1965 (สมัยโชวะที่ 40) โดยการกั้นแม่น้ำซากามิ วิวทิวทัศน์ของงทะเลสาบแห่งนี้สวยงามมาก ไม่ว่าจะเป็นวิวดอกซากุระ หรือใบไม้เปลี่ยนสี และยังมีชิโรยามะที่อยู่ติดกัน ที่มีชื่อเสียงในด้านการปีนเขา และล่าสัตว์อีกด้วย

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สะพานมิอิ โอฮาชิ

สะพานมิอิ โอฮาชิ

ซุากามิฮาระ
ซึตคุยโคะคันโคะ เซ็นเตอร์

ซึตคุยโคะคันโคะ เซ็นเตอร์

ซุากามิฮาระ
ซากปราสาทซึตคุย

ซากปราสาทซึตคุย

ซุากามิฮาระ
เขื่อนชิโระยะมะ

เขื่อนชิโระยะมะ

ซุากามิฮาระ