ข้อมูลทั่วไป

ทะเลสาบซึตคุอิแห่งนี้ เป็นทะเลสาบที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ในปี 1965 (สมัยโชวะที่ 40) โดยการกั้นแม่น้ำซากามิ วิวทิวทัศน์ของงทะเลสาบแห่งนี้สวยงามมาก ไม่ว่าจะเป็นวิวดอกซากุระ หรือใบไม้เปลี่ยนสี และยังมีชิโรยามะที่อยู่ติดกัน ที่มีชื่อเสียงในด้านการปีนเขา และล่าสัตว์อีกด้วย

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

มิ, เขตมิโดริ, ซากามิฮาระ, คานากาวะ

รูปถ่าย

สะพานมิอิ โอฮาชิ
พื้นที่ใจกลาง

สะพานมิอิ โอฮาชิ

ซึตคุยโคะคันโคะ เซ็นเตอร์
พื้นที่ใจกลาง

ซึตคุยโคะคันโคะ เซ็นเตอร์

ซากปราสาทซึตคุย
พื้นที่ใจกลาง

ซากปราสาทซึตคุย

เขื่อนชิโระยะมะ
พื้นที่ใจกลาง

เขื่อนชิโระยะมะ