โตเกียว สกาย ทรี

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

โตเกียว สกายทรี เทมโบ แกลเลอเรีย สูง 350 เมตร มีหน้าต่างกระจกขนาดใหญ่ 360 องศาโดยรอบ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้คุณได้ ชมวิวจากดาดฟ้ากว้าง 7 กิโลเมตร โตเกียว สกายทรี เทมโบ แกลเลอเรีย สูง 450 เมตร มีทางเดินกลางอากาศ ที่ลาดเอียงยาว 110 เมตรจาก ชั้น 445 สู่ชั้น 450

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-1-2 โอะชิอะเงะ, สุมิดะ-คุ, โตเกียว

เวลาทำการ

ระเบียงชมวิว: 8:00 ~ 22:00 (เข้าภายในเวลา 21:00 น.) ※ยกเว้นช่วงปลายปีและปีใหม่

วันหยุดทำการ

เปิดบริการ 7 วันต่อสัปดาห์

ค่าใช้จ่าย

บัตรผ่านหนึ่งวัน, ค่าตั๋ว และส่วนลดช่วงเช้า และอื่น ๆ

รูปถ่าย

ศาลเจ้าอิมะโดะ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

ศาลเจ้าอิมะโดะ

พิพิธภัณฑ์สุมิดะ โฮะคุไซ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

พิพิธภัณฑ์สุมิดะ โฮะคุไซ

พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว-มิวเซียม
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว-มิวเซียม

งันโซะ โชะคุฮิน แซมเปิล-ยะ กัปปะบะชิ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

งันโซะ โชะคุฮิน แซมเปิล-ยะ กัปปะบะชิ