พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว-มิวเซียม

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

พิพิธภัณฑ์โตเกียว เมโทรโพลิแทน เอโดะ-โตเกียว เปิดทำการในเดือนมีนาคม 1993 เพื่อเป็นพื้นที่ในการสะท้อนถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเอโดะ-โตเกียว และจินตนาการถึงเมืองและชีวิตแห่งอนาคต พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในอาคารที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจำลองตามแบบคลังสินค้ายกระดับ และได้เป็นแลนด์มาร์กและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในโตเกียวมาตั้งแต่เปิดทำการ นิทรรศการถาวรจัดแสดงวัตถุต้นฉบับและวัตถุจำลอง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เดินทางผ่านประวัติศาสตร์ 400 ปีของเอโดะ-โตเกียว ตั้งแต่โชกุนโตกุงะวะ อิเอะยะสุ เดินเข้าสู่เอโดะ

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-4-1 โยะโคะอะมิ สุมิดะ-คุ โตเกียว

เวลาทำการ

9:30 ถึง 17:30 น วันเสาร์ 9:30 น. - 19:30 น. (เข้ารอบสุดท้ายคือ 19:00 น.)

วันหยุดทำการ

วันจันทร์ (วันหยุดราชการ / วันหยุดประจำชาติเปิดให้บริการ) ปิดวันรุ่งขึ้น) วันสิ้นปีและปีใหม่

ค่าใช้จ่าย

ตั๋วทั่วไป: 600 เยน (กลุ่ม: 480 เยน * มากกว่า 20 คน)

รูปถ่าย

พิพิธภัณฑ์สุมิดะ โฮะคุไซ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

พิพิธภัณฑ์สุมิดะ โฮะคุไซ

โตเกียว สกาย ทรี
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

โตเกียว สกาย ทรี

งันโซะ โชะคุฮิน แซมเปิล-ยะ กัปปะบะชิ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

งันโซะ โชะคุฮิน แซมเปิล-ยะ กัปปะบะชิ

นิฮอนบะชิ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

นิฮอนบะชิ