ชายฝั่งเทะรุงะสะกิ

พื้นที่โชะนัน 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ชายฝั่งเทะรุงะสะกิ ถูกกำหนดให้เป็นอนุสาวรีย์ธรรมชาติแห่งหนึ่งของจังหวัดคะนะงะวะ เป็น "จุดใน โอะอิโสะ เทะรุงะสะกิ ที่นกพิราบ White-bellied Green Pigeon มาหยุดพัก" เนินเขาโอะอิโสะจะถูกปกคลุมไปด้วยสีเขียว และคุณสามารถมองเห็นภูเขาโคะมะและภูเขาโชะนันไดระ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โอโอะอิโสะ, โอโอะอิโสะ-โชะ, นะคะ-กุน, โยโกฮะมะ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

ตลาดโอะอิโซะ
พื้นที่โชะนัน

ตลาดโอะอิโซะ

ล่องเรือในโออิโซะ/ เอะโนะชิมะ
พื้นที่โชะนัน

ล่องเรือในโออิโซะ/ เอะโนะชิมะ

ล่องเรือชมโออิโซะ ซะกิโชะ
พื้นที่โชะนัน

ล่องเรือชมโออิโซะ ซะกิโชะ

ชิงิทะซึตอัน
พื้นที่โชะนัน

ชิงิทะซึตอัน