ข้อมูลทั่วไป

ตลาดโอะอิโสะเริ่มในเดือนกันยายน 2010 ด้วยความหวังที่จะรักษาโออิโสะที่มีชีวิตชีวาในขณะนี้สำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะได้ไปเพลิดเพลิน ตลาดโอะอิโสะมีร้านค้าหัตถกรรมและร้านอาหารกว่า 190 แห่ง ที่รวมตัวอยู่ในท่าเรือ (ท่าเรือโอะอิโสะ) และเป็นตลาดเช้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดคะนะงะวะ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนตลาดแห่งนี้จะกลายเป็นตลาดกลางคืน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โอะอิโสะ, โอะอิโสะ-มะชิ, นะคะ-คุ, คะนะงะวะ

เวลาทำการ

วันอาทิตย์ที่สามของทุกเดือนเวลา 9:00- 14:00 น. (เดือนกรกฎาคมถึง 17:00 น. -20: 30 น.)

รูปถ่าย

ล่องเรือในโออิโซะ/ เอะโนะชิมะ
พื้นที่โชะนัน 2

ล่องเรือในโออิโซะ/ เอะโนะชิมะ

ล่องเรือชมโออิโซะ ซะกิโชะ
พื้นที่โชะนัน 0

ล่องเรือชมโออิโซะ ซะกิโชะ

ชายฝั่งเทะรุงะสะกิ
พื้นที่โชะนัน 6

ชายฝั่งเทะรุงะสะกิ

โคจิมะ ฮอนจิน / โอโนเอะ ฮอนจิน
พื้นที่โชะนัน 0

โคจิมะ ฮอนจิน / โอโนเอะ ฮอนจิน