Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Bia tưởng niệm bằng đá của cây cầu

Bia tưởng niệm bằng đá của cây cầu

Bạn đang đi trên tuyến đường đi bộ đến núi Oyama khi đi qua bia tưởng niệm bằng đá của cây cầu.

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Oyama Sakura image

Oyama Sakura

Isehara
Chứng nhận di sản Nhật Bản (Chuyến thăm đền Oyama) image

Chứng nhận di sản Nhật Bản (Chuyến thăm đền Oyama)

Isehara
Sansou Nagisa image

Sansou Nagisa

Isehara
Oyama Shukubo (Chỗ trọ dành cho người hành hương tại một ngôi chùa) image

Oyama Shukubo (Chỗ trọ dành cho người hành hương tại một ngôi chùa)

Isehara