Bia tưởng niệm bằng đá của cây cầu

Khu vực Shonan 15phút

Tổng quan

Bạn đang đi trên tuyến đường đi bộ đến núi Oyama khi đi qua bia tưởng niệm bằng đá của cây cầu.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

Koyasu, thành phố Isehara, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Oyama Sakura
Khu vực Shonan

Oyama Sakura

Chứng nhận di sản Nhật Bản (Chuyến thăm đền Oyama)
Khu vực Shonan

Chứng nhận di sản Nhật Bản (Chuyến thăm đền Oyama)

Oyama Shukubo (Chỗ trọ dành cho người hành hương tại một ngôi chùa)
Khu vực Shonan

Oyama Shukubo (Chỗ trọ dành cho người hành hương tại một ngôi chùa)

Ohyama Meguri
Khu vực Shonan

Ohyama Meguri