ทุ่งหญ้าสีเงิน

พื้นที่ทางตะวันตก1ชม

รายละเอียด

ที่ราบต้นหญ้าสีเงินเซ็นโงะคุฮะระได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ดีที่สุดในภูมิภาคคันโตะ ทอดตัวยาวไปถึงบริเวณทางใต้ของภูเขาคินโทะกิ และเชิงเขาทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาไดงะทะเกะ ทุ่งหญ้าสีเงินอันงดงามนี้เป็นหนึ่งในภาพสัญาลักษณ์ของฮะโกะเนะในฤดูใบไม้ร่วง

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

เซ็นโงะคุฮะระ ฮะโกะเนะ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

สวนพฤกษศาสตร์พืชชุ่มน้ำฮะโกะเนะ

สวนพฤกษศาสตร์พืชชุ่มน้ำฮะโกะเนะ

พิพิธภัณฑ์ฮะโกะเนะ โมะโนะโนะฟุโนะสะโตะ

พิพิธภัณฑ์ฮะโกะเนะ โมะโนะโนะฟุโนะสะโตะ

พิพิธภัณฑ์ลาลิค ฮะโกะเนะ
คูปอง

พิพิธภัณฑ์ลาลิค ฮะโกะเนะ

ซึตคุโมะ (โซบะ)

ซึตคุโมะ (โซบะ)