Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Đền Shirahata

Đền Shirahata

Ngôi đền thờ Samukawahikono Mikoto, vị thần giống như thần Sagamikoku Ichinomiya ở đền Samukawa, và vị anh hùng lịch sử Minamoto no Yoshitsune.

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Giếng Kubiarai của Minamoto-no Yoshitsune

Giếng Kubiarai của Minamoto-no Yoshitsune

Fujisawa
Chùa Myouzen

Chùa Myouzen

Fujisawa
Trường điêu khắc Thái Lan NANTAWAN

Trường điêu khắc Thái Lan NANTAWAN

Fujisawa
Chùa Shougon

Chùa Shougon

Fujisawa