Đền Shirahata

Khu vực Shonan 30phút

Tổng quan

Ngôi đền thờ Samukawahikono Mikoto, vị thần giống như thần Sagamikoku Ichinomiya ở đền Samukawa, và vị anh hùng lịch sử Minamoto no Yoshitsune.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

2-4-7 Fujisawa, thành phố Fujisawa, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Giếng Kubiarai của Minamoto-no Yoshitsune
Khu vực Shonan

Giếng Kubiarai của Minamoto-no Yoshitsune

Chùa Myouzen
Khu vực Shonan

Chùa Myouzen

Trường điêu khắc Thái Lan NANTAWAN
Khu vực Shonan

Trường điêu khắc Thái Lan NANTAWAN

Chùa Shougon
Khu vực Shonan

Chùa Shougon