ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ชินชุจิ

ชินชุจิ

วัดหลักสร้างในสไตล์กรีก และด้านขวาของวัดหลักจะมีหอระฆัง ที่สร้างขึ้นโดย Ikeda Masuo ซึ่งเป็นจิตรกรในปี 1996 เขาได้ยินเสียงกระดิ่ง เลยตั้งชื่อให้ว่า "ไชวะเสะ โนะ เบล" ซึ่งหมายถึงระฆังแห่งความสุข

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

9:30~16:30 (แตกต่างกัน จำเป็นต้องมีการยืนยัน)

ช่วงเวลา

30นาที

ค่าเข้า

ฟรี

การเข้าถึง

สายโตคิว เด็น-เอ็น-โทะชิ สถานทะมะ-พลาซ่า หรือ สายโอดะคิว สถานีคะคิโอะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

FISH ON โอเซ็นจิ

FISH ON โอเซ็นจิ

60 คาวาซากิ
โอะเซ็นจิ เอโค งุระชิ คันเคียว-กัน (ศูนย์นิเวศวิทยาโอะเซ็นจิ)

โอะเซ็นจิ เอโค งุระชิ คันเคียว-กัน (ศูนย์นิเวศวิทยาโอะเซ็นจิ)

60 คาวาซากิ
สวนโอะเซ็นจิ ฟุรุสะโตะ

สวนโอะเซ็นจิ ฟุรุสะโตะ

30 คาวาซากิ
สวนโอะเซ็นจิ มิฮะระชิ

สวนโอะเซ็นจิ มิฮะระชิ

30 คาวาซากิ