ข้อมูลทั่วไป

วัดหลักสร้างในสไตล์กรีก และด้านขวาของวัดหลักจะมีหอระฆัง ที่สร้างขึ้นโดย Ikeda Masuo ซึ่งเป็นจิตรกรในปี 1996 เขาได้ยินเสียงกระดิ่ง เลยตั้งชื่อให้ว่า "ไชวะเสะ โนะ เบล" ซึ่งหมายถึงระฆังแห่งความสุข

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1241 โอะเซ็นจิ, อะสะโอะ-คุ, คาวาสะกิ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโตคิว เด็น-เอ็น-โทะชิ สถานทะมะ-พลาซ่า หรือ สายโอดะคิว สถานีคะคิโอะ

เวลาทำการ

9:30~16:30 ※ แตกต่างกัน จำเป็นต้องมีการยืนยัน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

FISH ON โอเซ็นจิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

FISH ON โอเซ็นจิ

โอะเซ็นจิ เอโค งุระชิ คันเคียว-กัน (ศูนย์นิเวศวิทยาโอะเซ็นจิ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โอะเซ็นจิ เอโค งุระชิ คันเคียว-กัน (ศูนย์นิเวศวิทยาโอะเซ็นจิ)

สวนโอะเซ็นจิ ฟุรุสะโตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนโอะเซ็นจิ ฟุรุสะโตะ

สวนโอะเซ็นจิ มิฮะระชิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนโอะเซ็นจิ มิฮะระชิ