โอะเซ็นจิ เอโค งุระชิ คันเคียว-กัน (ศูนย์นิเวศวิทยาโอะเซ็นจิ)

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

โอะเซ็นจิ เอโค งุระชิ คันเคียว-กัน (ศูนย์นิเวศวิทยาโอะเซ็นจิ) เป็นสถานที่ที่คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์, การลดโลกร้อน และการรีไซเคิลทรัพยากรต่างๆ เราจัดกิจกรรมนานาชนิดอย่างต่อเนื่อง

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1285 โอะเซ็นจิ, อะสะโอะ-คุ, คาวาสะกิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

จากสถานี เจอาร์ มุสะชิ มิโซะโนะ-คุชิ/ สายโอดะคิว, สถานีคะคิโอะ/สถานีอิคุตะ/สายเด็น-อิน-โทะชิ สถานีมิยะ เมฮิระ ขึ้นรถเมล์ไปลงที่ นะงะสะวะ อิริงุชิ แล้วเดินอีก 5 นาที

เวลาทำการ

9: 00-16: 30 (เข้าได้จนถึง 16:00 น.) * งานกิจกรรมจะมีผลต่อเวลาทำการ

วันหยุดทำการ

วันพุธ · วันหยุดปีใหม่ (29 ธ.ค. - 3 ม.ค. )

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

FISH ON โอเซ็นจิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

FISH ON โอเซ็นจิ

ชินชุจิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ชินชุจิ

สวนโอะเซ็นจิ มิฮะระชิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนโอะเซ็นจิ มิฮะระชิ

สวนโอะเซ็นจิ ฟุรุสะโตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนโอะเซ็นจิ ฟุรุสะโตะ