ข้อมูลทั่วไป

สวนแห่งนี้รายล้อมไปด้วยพรรณไม้อันอุดมสมบูรณ์ และมีเส้นทางสำหรับเดินชมดอกไอริสญี่ปุ่นและไฮเดรนเยียฝรั่งเศส ในสวนไม่มีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในการดูแลรักษาดอกไอริส นั่นหมายความว่าคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับการชมหิ่งห้อยในเวลากลางคืน ดอกไอริสญี่ปุ่นได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 ของดีในท้องถิ่นของคะนะงะวะ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับชมดอกไอริสคือต้นเดือนมิถุนายน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

345 อิชิกิ, นิโนะมิยะ-มะชิ, นะคะ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโชะนัน-ชินจุกุ, สายโทะไคโดะ สถานีนิโนะมิยะ

เวลาทำการ

8:30 –17:00 น

รูปถ่าย

ศาลเจ้าชินเม
พื้นที่โชะนัน

ศาลเจ้าชินเม

เก็บส้มแมนดารินที่โชนัน-นิโนะมิยะ
พื้นที่โชะนัน

เก็บส้มแมนดารินที่โชนัน-นิโนะมิยะ

พิพิธภัณฑ์นิโนะมิยะ-โชะ ฟุทะมิ
พื้นที่โชะนัน

พิพิธภัณฑ์นิโนะมิยะ-โชะ ฟุทะมิ

ศาลเจ้าคาวาวะ
พื้นที่โชะนัน

ศาลเจ้าคาวาวะ