ข้อมูลทั่วไป

นี่คือร้านแกะสลักในคามาคุระที่ก่อตั้งขึ้นโดยลูกหลานของผู้ผลิตภาพทางพุทธศาสนาของโรงเรียนเคะอิ (Kei) ผู้ซึ่งมาจากนาราเพื่อสร้างพระพุทธรูปสำหรับวัดพุทธศาสนานิกายเซน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-1-28 ยุคิโนะชิตะ, คามาคุระ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโชะนัน-ชินจุกุ สายโยโกสุกะ สถานีคามาคุระ

เวลาทำการ

มีนาคม - ตุลาคม 9.30-18.00 น พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 9.30-17.30 น

วันหยุดทำการ

ตลอดทั้งปี (ยกเว้นวันหยุดปีใหม่)

รูปถ่าย

ประตูโทริ ซาน-โนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ประตูโทริ ซาน-โนะ

สะพานไทโกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

สะพานไทโกะ

ศาลเจ้าคามาคุระ เบ็นไซเท็น-ฉะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าคามาคุระ เบ็นไซเท็น-ฉะ

รถลาก เอะบิซุยะ (สาขาคามาคุระ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

รถลาก เอะบิซุยะ (สาขาคามาคุระ)