ข้อมูลทั่วไป

ด้วยดอกไม้และต้นไม้ตามฤดูกาล สวนแห่งนี้สามารถมาเพลิดเพลินได้ทั้งสี่ฤดูกาล

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2368−1 ชิโมะคุซะวะ, มิโดะริ-คุ, สะกะมิฮะระ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สะกะมิ เรลเวย์ สายโสะเทะซึต สถานีมินะมิ-ฮะชิโมะโตะ

เวลาทำการ

เปิดตลอดทั้งปี

วันหยุดทำการ

เปิดตลอดทั้งปี

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

เมืองสะกะมิฮะระ โคมินคะ-เอ็น (ที่พักโบราณ)
พื้นที่ใจกลาง

เมืองสะกะมิฮะระ โคมินคะ-เอ็น (ที่พักโบราณ)

เทศกาลซากุระชาวเมืองสะกะมิฮะระ
พื้นที่ใจกลาง

เทศกาลซากุระชาวเมืองสะกะมิฮะระ

สวนหมู่บ้านธรรมชาติสะกะมิกะวะ
พื้นที่ใจกลาง

สวนหมู่บ้านธรรมชาติสะกะมิกะวะ

เซริว โนะ สะโตะ
พื้นที่ใจกลาง

เซริว โนะ สะโตะ