ทัศนียภาพชนบทของ คะมิโอโอะชิมะ นะคะสุ และฮะยะมะจิมะ

พื้นที่ใจกลาง 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

คุณสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพชนบทที่สวยงามโดยมีแม่น้ำสะกะมิเป็นฉากหลัง

รูปถ่าย

สวนหมู่บ้านธรรมชาติสะกะมิกะวะ
พื้นที่ใจกลาง

สวนหมู่บ้านธรรมชาติสะกะมิกะวะ

เทศกาลซากุระชาวเมืองสะกะมิฮะระ
พื้นที่ใจกลาง

เทศกาลซากุระชาวเมืองสะกะมิฮะระ

เมืองสะกะมิฮะระ โคมินคะ-เอ็น (ที่พักโบราณ)
พื้นที่ใจกลาง

เมืองสะกะมิฮะระ โคมินคะ-เอ็น (ที่พักโบราณ)

เซริว โนะ สะโตะ
พื้นที่ใจกลาง

เซริว โนะ สะโตะ