เซริว โนะ สะโตะ

พื้นที่ใจกลาง30นาที

ข้อมูลทั่วไป

คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสะกะมิ และการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

สะกะมิงะวะ ชิเซ็น-โนะ-มุระ, 3497-1 โอะชิมะ, มิโดะริ-คุ, สะกะมิฮะระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเจอาร์ โยโกฮะมะ, สายสะกะมิ, สายเคโอะ สะกะมิฮะระ สถานีฮะชิโมะโตะ

เวลาทำการ

ขึ้นอยู่กับแต่ละจุด

วันหยุดทำการ

ปิด: ไม่รวมเดือนสิงหาคม 2 วันในทุกเดือน (ไม่สม่ำเสมอ)

ค่าใช้จ่าย

พัก 1คืน อาหาร 2 มื้อ 6,487 เยน

รูปถ่าย

ทัศนียภาพชนบทของ คะมิโอโอะชิมะ นะคะสุ และฮะยะมะจิมะ
พื้นที่ใจกลาง 0

ทัศนียภาพชนบทของ คะมิโอโอะชิมะ นะคะสุ และฮะยะมะจิมะ

เมืองสะกะมิฮะระ โคมินคะ-เอ็น (ที่พักโบราณ)
พื้นที่ใจกลาง 0

เมืองสะกะมิฮะระ โคมินคะ-เอ็น (ที่พักโบราณ)

เทศกาลซากุระชาวเมืองสะกะมิฮะระ
พื้นที่ใจกลาง 3

เทศกาลซากุระชาวเมืองสะกะมิฮะระ

สวนหมู่บ้านธรรมชาติสะกะมิกะวะ
พื้นที่ใจกลาง 0

สวนหมู่บ้านธรรมชาติสะกะมิกะวะ