Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เซริว โนะ สะโตะ

เซริว โนะ สะโตะ

คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสะกะมิ และการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ
  • ขึ้นอยู่กับแต่ละจุด

ระยะเวลา : 30นาที

วันหยุดทำการ ปิด: ไม่รวมเดือนสิงหาคม 2 วันในทุกเดือน (ไม่สม่ำเสมอ)
ค่าใช้จ่าย พัก 1คืน อาหาร 2 มื้อ 6,487 เยน
การเข้าถึง สายเจอาร์ โยโกฮะมะ, สายสะกะมิ, สายเคโอะ สะกะมิฮะระ สถานีฮะชิโมะโตะ
สถานที่ที่มีให้บริการ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ทัศนียภาพชนบทของ คะมิโอโอะชิมะ นะคะสุ และฮะยะมะจิมะ

ทัศนียภาพชนบทของ คะมิโอโอะชิมะ นะคะสุ และฮะยะมะจิมะ

พื้นที่ใจกลาง
เมืองสะกะมิฮะระ โคมินคะ-เอ็น (ที่พักโบราณ)

เมืองสะกะมิฮะระ โคมินคะ-เอ็น (ที่พักโบราณ)

พื้นที่ใจกลาง
เทศกาลซากุระชาวเมืองสะกะมิฮะระ

เทศกาลซากุระชาวเมืองสะกะมิฮะระ

พื้นที่ใจกลาง
สวนหมู่บ้านธรรมชาติสะกะมิกะวะ

สวนหมู่บ้านธรรมชาติสะกะมิกะวะ

พื้นที่ใจกลาง

รูปถ่าย