ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เมืองสะกะมิฮะระ โคมินคะ-เอ็น (ที่พักโบราณ)

เมืองสะกะมิฮะระ โคมินคะ-เอ็น (ที่พักโบราณ)

ภายในสวนสะกะมิ งะวะ ชิเซ็น โนะ มุระ มีบ้านญี่ปุ่นโบราณเหลืออยู่

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

9:30~16:30 

ช่วงเวลา

30นาที

วันหยุดทำการ แตกต่างกัน จำเป็นต้องยืนยัน
ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

ขึ้นรถเมล์จากสถานีฮะชิโมะโตะ รถไฟสายเจอาร์เคโอะ เดิน 15 นาทีจากคะมิโอะชิมะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

หมู่บ้านธรรมชาติติดกับแม่น้ำซากามิ (จุดชมดอกซากุระที่โอชิมะ)

หมู่บ้านธรรมชาติติดกับแม่น้ำซากามิ (จุดชมดอกซากุระที่โอชิมะ)

ซุากามิฮาระ
สวนหมู่บ้านธรรมชาติสะกะมิกะวะ

สวนหมู่บ้านธรรมชาติสะกะมิกะวะ

ซุากามิฮาระ
ทัศนียภาพชนบทของ คะมิโอโอะชิมะ นะคะสุ และฮะยะมะจิมะ

ทัศนียภาพชนบทของ คะมิโอโอะชิมะ นะคะสุ และฮะยะมะจิมะ

ซุากามิฮาระ
เซริว โนะ สะโตะ

เซริว โนะ สะโตะ

ซุากามิฮาระ