ข้อมูลทั่วไป

เขื่อนสะกะมิสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1951 (โชวะ 22) ทำให้เกิทะเลสาบเทียมขนาดใหญ่แห่งแรกในจังหวัดคะนะงะวะ ทะเลสาบสะกะมิ การใช้ปริมาณน้ำที่จัดเก็บอยู่ที่นั่น น้ำที่ไหลจากเขื่อนนุมะโมะโตะ ผ่านโรงไฟฟ้าสะกะมิ น้ำจากแม่น้ำสะกะมิ-กะวะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน ในปี 2017 เขื่อนแห่งนี้ได้ฉลองครบรอบ 70 ปีนับตั้งแต่สร้างเสร็จ ขอเชิญรับเอกสารแผ่นพับคร่าวๆ เกี่ยวกับเขื่อน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โยเสะ, มิโดะริ-คุ, สะกะมิฮะระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย