Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Đập Sagami

Đập Sagami

Đập Sagami được hoàn thành vào năm 1951 (Chiêu Hòa 22), tạo nên hồ nhân tạo quy mô lớn đầu tiên ở tỉnh Kanagawa, hồ Sagami. Sử dụng lượng nước được lưu trữ ở đây, nước được cung cấp thường xuyên từ hạ lưu đập Numamoto đến nhà máy điện Sagami. Nước từ sông Sagami này sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.  Ấn bản đơn giản hơn của một cuốn sách hướng dẫn nhỏ về đập nước sẽ được phân phát. Đừng ngần ngại lấy một quyển miễn phí!

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Trung tâm Cộng đồng Hồ Sagami-ko Tỉnh Kanagawa image

Trung tâm Cộng đồng Hồ Sagami-ko Tỉnh Kanagawa

Sagamihara
Tản bộ ven hồ Sagami (Giải trí thời Chiêu Hòa, trò chơi retro shooting và smart ball) image

Tản bộ ven hồ Sagami (Giải trí thời Chiêu Hòa, trò chơi retro shooting và smart ball)

Sagamihara
Du thuyền trên hồ Sagami, chèo thuyền nhỏ image

Du thuyền trên hồ Sagami, chèo thuyền nhỏ

Sagamihara
Công viên hồ Sagami image

Công viên hồ Sagami

Sagamihara