Tổng quan

Đập Sagami được hoàn thành vào năm 1951 (Chiêu Hòa 22), tạo nên hồ nhân tạo quy mô lớn đầu tiên ở tỉnh Kanagawa, hồ Sagami. Sử dụng lượng nước được lưu trữ ở đây, nước được cung cấp thường xuyên từ hạ lưu đập Numamoto đến nhà máy điện Sagami. Nước từ sông Sagami này sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Năm 2017, đập nước kỷ niệm 70 năm thành lập. Ấn bản đơn giản hơn của một cuốn sách hướng dẫn nhỏ về đập nước sẽ được phân phát. Đừng ngần ngại lấy một quyển miễn phí!

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

Yose, quận Midori, thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Trung tâm Cộng đồng Hồ Sagami-ko Tỉnh Kanagawa
Khu vực trung tâm 0

Trung tâm Cộng đồng Hồ Sagami-ko Tỉnh Kanagawa

Tản bộ ven hồ Sagami (Giải trí thời Chiêu Hòa, trò chơi retro shooting và smart ball)
Khu vực trung tâm 8

Tản bộ ven hồ Sagami (Giải trí thời Chiêu Hòa, trò chơi retro shooting và smart ball)

Du thuyền trên hồ Sagami, chèo thuyền nhỏ
Khu vực trung tâm 1

Du thuyền trên hồ Sagami, chèo thuyền nhỏ

Công viên hồ Sagami
Khu vực trung tâm 4

Công viên hồ Sagami