Ozenji Eco Gurashi Kankyo-kan (Trung tâm sinh thái Ozenji)

Yokohama, Kawasaki 1giờ

Tổng quan

Ozenji Eco Gurashi Kankyo-kan là nơi bạn có thể tìm hiểu về các hệ sinh thái, các biện pháp chống lại hiện tượng nóng lên toàn cầu và tái chế tài nguyên. Chúng tôi thường xuyên tổ chức một vài sự kiện.

Cơ sở vật chất sẵn có

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1285 Ozenji, quận Asao, thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tại ga JR Musashi mizono-kuchi / tuyến Odakyu, ga Kakio / ga Ikuta / tuyến Den-in-Toshi, ga Miya maehira, đón xe buýt thành phố và xuống xe tại trạm Nagasawa Irigushi. 5 phút đi bộ từ trạm xe buýt

Giờ làm việc

9:00 - 16:30 (giờ vào cửa cuối cùng 16:00) *Các sự kiện ảnh hưởng đến giờ làm việc

Ngày lễ

Thứ 4・Năm mới (29/12 - 3/1)

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

FISH ON Ozenji
Yokohama, Kawasaki

FISH ON Ozenji

Chùa Shinshu
Yokohama, Kawasaki

Chùa Shinshu

Công viên Ozenji Miharashi
Yokohama, Kawasaki

Công viên Ozenji Miharashi

Công viên Ozenji Furusato
Yokohama, Kawasaki

Công viên Ozenji Furusato