Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Oyama Sakura

Oyama Sakura

Isehara

Có 4 cây anh đào cao lớn nằm trên một ngọn núi nhỏ trải dài từ trường tiểu học Oyama đến đền Oyama Afuri và được gọi là 'Oyama Sakura’.

Thông tin cần thiết

Giá

Miễn phí

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Chứng nhận di sản Nhật Bản (Chuyến thăm đền Oyama)

Chứng nhận di sản Nhật Bản (Chuyến thăm đền Oyama)

90 Isehara
Bia tưởng niệm bằng đá của cây cầu

Bia tưởng niệm bằng đá của cây cầu

15 Isehara
Sansou Nagisa

Sansou Nagisa

60 Isehara
Oyama Shukubo (Chỗ trọ dành cho người hành hương tại một ngôi chùa)

Oyama Shukubo (Chỗ trọ dành cho người hành hương tại một ngôi chùa)

60 Isehara