เนินเขาโอะโมะเตะซานโดะ

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

โอะโมะเทะซานโดะ ฮิลล์ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2006 ในซีรีย์การพัฒนาเมือง ซึ่งมาแทนที่อาพาร์ทเม้นท์อะโอะยะมะ โดะจุนไก ในฐานะอาคารแลนด์มาร์คของโอะโมะเทะซานโดะ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณหนึ่งในสี่ของถนนโอะโมะเทะซานโดะอันมีชื่อเสียง ด้วยอาคารยาว 250 เมตร อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 6 ชั้นใต้พื้นดิน ถึง 6 ชั้นเหนือพื้นดินแห่งนี้ มีแหล่งช็อปปิ้งที่มีร้านค้าอยู่ประมาณ 100 ร้าน ซึ่งรวมถึงร้านแบรนด์เนมจากต่างประเทศ ร้านอาหารและคาเฟ่ และในคอมเพลกซ์ยังประกอบด้วยบริเวณที่อยู่อาศัยจำนวน 38 แห่ง และพื้นที่จอดรถ 196 คัน

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

4 โชะเมะ−12-10 จินงุเม, ชิบุยะ, โตเกียว

เวลาทำการ

11: 00 ~ 21: 00 ※ขึ้นอยู่กับร้านค้าและแต่ละวันในสัปดาห์

วันหยุดทำการ

โปรดเช็คที่เว็ปไซด์

ค่าใช้จ่าย

-

รูปถ่าย

คาเฟ่เม่น แฮร์รี่
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

คาเฟ่เม่น แฮร์รี่

โตเกียว ทาวเวอร์
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

โตเกียว ทาวเวอร์

การแสดงคัดอักษรญี่ปุ่น
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

การแสดงคัดอักษรญี่ปุ่น

การแสดงนิฮงบุโยว (นาฏศิลป์ญี่ปุ่น)
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

การแสดงนิฮงบุโยว (นาฏศิลป์ญี่ปุ่น)