ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
การแสดงคัดอักษรญี่ปุ่น

การแสดงคัดอักษรญี่ปุ่น

【การแสดงจัดขึ้นที่สถานที่จัดงาน MICE】การแสดงคัดอักษรญี่ปุ่นนี้ นักแสดงจะสวมชุดกิโมโนหรือชุดญี่ปุ่นโบราณ และใช้พู่กันยักษ์วาดอักษรญี่ปุ่นลงบนกระดาษขนาดใหญ่ การแสดงชุดนี้จะทำให้คุณได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ผ่านการเขียนตัวอักษรโดยการใช้พู่กันและน้ำหมึกญี่ปุ่นที่เรียกว่า ซูมิ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

การแสดงนิฮงบุโยว (นาฏศิลป์ญี่ปุ่น)

การแสดงนิฮงบุโยว (นาฏศิลป์ญี่ปุ่น)

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
โตเกียว ทาวเวอร์

โตเกียว ทาวเวอร์

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
เนินเขาโอะโมะเตะซานโดะ

เนินเขาโอะโมะเตะซานโดะ

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
สวนไดบะ

สวนไดบะ

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ