โอยะมะ เมะงุริ

พื้นที่โชะนัน 2ชม30นาที

ข้อมูลทั่วไป

แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเพลิดเพลินกับการอาบน้ำในป่า เป็นเส้นทางเดิน 2 - 3 ชั่วโมง นี่เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้ในสมัยที่ไม่มีรถรา

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

จากสถานีอิเสะฮะระไปจนถึงสถานีฮะดะโนะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว โอดะวะระ สถานีอิเสะฮะระ

รูปถ่าย

อนุสาวรีย์หินของสะพาน
พื้นที่โชะนัน

อนุสาวรีย์หินของสะพาน

ซันโซ นางิสะ
พื้นที่โชะนัน

ซันโซ นางิสะ

มรดกแห่งญี่ปุ่น (ชมศาลเจ้าโอะยะมะ)
พื้นที่โชะนัน

มรดกแห่งญี่ปุ่น (ชมศาลเจ้าโอะยะมะ)

ต้นซากุระของโอะยะมะ(ต้นซากุระ)
พื้นที่โชะนัน

ต้นซากุระของโอะยะมะ(ต้นซากุระ)