ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์การค้าแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณออกจากประตูด้านตะวันออกของโมะโตะสุมิโยะชิ (Motosumiyoshi) บนรถไฟสายโตคิว โทะโยะโกะ ตั้งอยู่ระหว่างรางรถไฟยกระดับของรถไฟสายโตคิว โทะโยะโกะ ตรงข้ามกับศูนย์การค้าเบรเมิน และตัวมาสคอตของศูนย์การค้าแห่งนี้คือ 'Ozuccho'

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-3-35-505 คิซุกิ, นะคะฮะระ-คุ, คาวาสะกิ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโตคิว เมะกุโระ, สายโตคิว โทะโยะโกะ, สถานีโมะโตะสุมิโยะชิ

เวลาทำการ

ขึ้นอยู่กับร้านค้า

วันหยุดทำการ

ขึ้นอยู่กับร้านค้า

รูปถ่าย

ถนนช้อปปิ้งโมะโตะซุมิ เบรเมน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ถนนช้อปปิ้งโมะโตะซุมิ เบรเมน

ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ

โทะคะระ โคะโบะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โทะคะระ โคะโบะ

ถนนช้อปปิ้งโฮะเซ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ถนนช้อปปิ้งโฮะเซ