ถนนช้อปปิ้งโมะโตะซุมิ เบรเมน

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์การค้าแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณออกจากประตูทางทิศตะวันตกของสถานีโมะโตะสุมิโยะชิ (Motosumiyoshi) บนรถไฟสายโตคิว โทะโยะโกะ ในเดือนตุลาคม 1990 มีการเปลี่ยนชื่อจาก โมะโตะสุมิโยะชิ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ไปเป็น 'Motosumi Bremen Street Shopping Centre Promotion Association' ซึ่งเป็นพันธมิตรกับศูนย์การค้า Lloyd Passage ของเบรเมน เยอรมนี ในเดือนมีนาคม 1992

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-29-18 คิซุกิ, นะคะฮะระ-คุ, คาวาสะกิ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโตคิว เมะกุโระ, สายโตคิว โทะโยะโกะ สถานีโมะโตะสุมิโยะชิ

เวลาทำการ

ขึ้นอยู่กับร้านค้า

วันหยุดทำการ

ขึ้นอยู่กับร้านค้า

รูปถ่าย

ถนนโมะโตะซุมิ ออซ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ถนนโมะโตะซุมิ ออซ

ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ

โทะคะระ โคะโบะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โทะคะระ โคะโบะ

ถนนช้อปปิ้งโฮะเซ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ถนนช้อปปิ้งโฮะเซ