ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ถนนช้อปปิ้งโมะโตะซุมิ เบรเมน

ถนนช้อปปิ้งโมะโตะซุมิ เบรเมน

ศูนย์การค้าแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณออกจากประตูทางทิศตะวันตกของสถานีโมะโตะสุมิโยะชิ (Motosumiyoshi) บนรถไฟสายโตคิว โทะโยะโกะ ในเดือนตุลาคม 1990 มีการเปลี่ยนชื่อจาก โมะโตะสุมิโยะชิ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ไปเป็น 'Motosumi Bremen Street Shopping Centre Promotion Association' ซึ่งเป็นพันธมิตรกับศูนย์การค้า Lloyd Passage ของเบรเมน เยอรมนี ในเดือนมีนาคม 1992

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

ขึ้นอยู่กับร้านค้า

ช่วงเวลา

1ชม

วันหยุดทำการ ขึ้นอยู่กับร้านค้า
การเข้าถึง

สายโตคิว เมะกุโระ, สายโตคิว โทะโยะโกะ สถานีโมะโตะสุมิโยะชิ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ถนนโมะโตะซุมิ ออซ

ถนนโมะโตะซุมิ ออซ

คาวาซากิ
ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ

ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ

คาวาซากิ
โทะคะระ โคะโบะ

โทะคะระ โคะโบะ

คาวาซากิ
3 สตาร์ แพนเค้ก

3 สตาร์ แพนเค้ก

คาวาซากิ