ข้อมูลทั่วไป

คลาสเครื่องปั้นดินเผานี้ ทำให้ความปรารถนาคาวาสะกิที่จะ "สร้างสรร" เป็นความจริงขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีคลาสเรียนปั้นดินเผาด้วยมือแบบทั่วไป ตั้งอยู่ห่างจากสถานีมุสะชิ-โคะสุงิ โดยใช้เวลาเดินเพียง 6 นาที

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ฮุเระเมะซอน 1F 19-16 อิไมมินะมิโชะ, นะคะฮะระ-คุ, คาวาสะกิ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเจอาร์ โตคิว สถานีมุสะชิ-โคะสุงิ

ค่าใช้จ่าย

บทเรียนทดลอง: 1000 เยน

รูปถ่าย

ถนนช้อปปิ้งโฮะเซ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ถนนช้อปปิ้งโฮะเซ

Bornelund ที่พลาซ่า มุสะชิ-โคะสุงิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

Bornelund ที่พลาซ่า มุสะชิ-โคะสุงิ

แกรนด์ ทรี มุสะชิโคะสุงิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

แกรนด์ ทรี มุสะชิโคะสุงิ

ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ