Phố Motosumi Oz

Yokohama, Kawasaki 30phút

Tổng quan

Trung tâm mua sắm này bắt đầu khi bạn ra khỏi cửa đông của ga Motosumiyoshi trên tuyến Tokyu Toyoko. Trung tâm nằm giữa các đường ray trên cao của tuyến Tokyu Toyoko, đối diện với trung tâm mua sắm phố Bremen. Nhân vật đại diện chính thức của trung tâm mua sắm này là Ozuccho.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

2-3-35-505 Kizuki, quận Nakahara, thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tuyến Tokyu Meguro, tuyến Tokyu Toyoko, ga Motosumiyoshi

Giờ làm việc

Tùy theo cửa hiệu

Ngày lễ

Tùy theo cửa hiệu

Hình ảnh

Phố mua sắm Motosumi Bremen
Yokohama, Kawasaki

Phố mua sắm Motosumi Bremen

Trung tâm Quốc tế Kawasaki
Yokohama, Kawasaki

Trung tâm Quốc tế Kawasaki

Tokara Kobo
Yokohama, Kawasaki

Tokara Kobo

Phố mua sắm Hosei
Yokohama, Kawasaki

Phố mua sắm Hosei