Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Phố Motosumi Oz

Phố Motosumi Oz

Trung tâm mua sắm này bắt đầu khi bạn ra khỏi cửa đông của ga Motosumiyoshi trên tuyến Tokyu Toyoko. Trung tâm nằm giữa các đường ray trên cao của tuyến Tokyu Toyoko, đối diện với trung tâm mua sắm phố Bremen. Nhân vật đại diện chính thức của trung tâm mua sắm này là Ozuccho.

Thông tin cần thiết

Giờ làm việc

Tùy theo cửa hiệu

Thời gian

30phút

Ngày lễ Tùy theo cửa hiệu
Đường đến

Tuyến Tokyu Meguro, tuyến Tokyu Toyoko, ga Motosumiyoshi

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Phố mua sắm Motosumi Bremen image

Phố mua sắm Motosumi Bremen

Kawasaki
Trung tâm Quốc tế Kawasaki image

Trung tâm Quốc tế Kawasaki

Kawasaki
Tokara Kobo image

Tokara Kobo

Kawasaki
Cửa hàng 3 STARS PANCAKE image

Cửa hàng 3 STARS PANCAKE

Kawasaki