Phố mua sắm Motosumi Bremen

Yokohama, Kawasaki 1giờ

Tổng quan

Trung tâm mua sắm bắt đầu ngay khi bạn ra khỏi cửa tây của ga Motosumiyoshi trên tuyến Tokyu Toyoko. Vào tháng 10 năm 1990, trung tâm đã đổi tên gọi từ Trung tâm mua sắm Motosumiyoshi thành “Hiệp hội xúc tiến trung tâm mua sắm Motosumi Bremen.” Trung tâm này hợp tác thân thiết với trung tâm mua sắm Lloyd Passage ở Bremen, Đức vào tháng 3 năm 1992.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1-29-18 Kizuki, quận Nakahara, thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tuyến Tokyu Meguro, tuyến Tokyu Toyoko, ga Motosumiyoshi

Giờ làm việc

Tùy theo cửa hiệu

Ngày lễ

Tùy theo cửa hiệu

Hình ảnh

Phố Motosumi Oz
Yokohama, Kawasaki

Phố Motosumi Oz

Trung tâm Quốc tế Kawasaki
Yokohama, Kawasaki

Trung tâm Quốc tế Kawasaki

Tokara Kobo
Yokohama, Kawasaki

Tokara Kobo

Phố mua sắm Hosei
Yokohama, Kawasaki

Phố mua sắm Hosei