Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Phố mua sắm Motosumi Bremen

Phố mua sắm Motosumi Bremen

Trung tâm mua sắm bắt đầu ngay khi bạn ra khỏi cửa tây của ga Motosumiyoshi trên tuyến Tokyu Toyoko. Vào tháng 10 năm 1990, trung tâm đã đổi tên gọi từ Trung tâm mua sắm Motosumiyoshi thành “Hiệp hội xúc tiến trung tâm mua sắm Motosumi Bremen.” Trung tâm này hợp tác thân thiết với trung tâm mua sắm Lloyd Passage ở Bremen, Đức vào tháng 3 năm 1992.

Thông tin cần thiết

Giờ làm việc

Tùy theo cửa hiệu

Thời gian

1giờ

Ngày lễ Tùy theo cửa hiệu
Đường đến

Tuyến Tokyu Meguro, tuyến Tokyu Toyoko, ga Motosumiyoshi

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Phố Motosumi Oz image

Phố Motosumi Oz

Kawasaki
Trung tâm Quốc tế Kawasaki image

Trung tâm Quốc tế Kawasaki

Kawasaki
Tokara Kobo image

Tokara Kobo

Kawasaki
Cửa hàng 3 STARS PANCAKE image

Cửa hàng 3 STARS PANCAKE

Kawasaki