Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Mizunomijizoso

Mizunomijizoso

Mizunomijizo nằm ở phía trước tuyến đường trên núi Iyori và ở cuối con đường rừng Asama.

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Tuyến đường trên núi Iyori

Tuyến đường trên núi Iyori

Isehara
Hudomyoudo

Hudomyoudo

Isehara
Núi Takatoriyama

Núi Takatoriyama

Atsugi
Oyama Kodo ( đường Sakamoto)

Oyama Kodo ( đường Sakamoto)

Isehara