โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ช่องเขาอิโยะริ

ช่องเขาอิโยะริ

ช่องเขาอิโยะริตั้งอยู่ตรงไหล่เขาของภูเขาโอะยะมะ

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สถานีโอะยะมะ-เดะระ บนโอะยะมะ เคเบิ้ลคาร์

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ฮุโดะเมียวอุโดะ

ฮุโดะเมียวอุโดะ

พื้นที่โชะนัน
มิซุโนะมิจิโซะโสะ

มิซุโนะมิจิโซะโสะ

พื้นที่โชะนัน
ภูเขาทะคะโทะริยะมะ

ภูเขาทะคะโทะริยะมะ

พื้นที่ใจกลาง
โอยะมะ เมะงุริ

โอยะมะ เมะงุริ

พื้นที่โชะนัน