ข้อมูลทั่วไป

บนโขดหินมีพระพุทธรูป Maitreya ขนาดใหญ่ประทับอยู่อยู่ เป็นพระพุทธรูปแกะสลักโดยประติมากรชาวโยโกสุกะ Shigeru Fujishima เขาเริ่มต้นแกะสลักในปี 1980 และใช้เวลาประมาณหนึ่งปี พระพุทธรูปมีความสูงประมาณ 8 เมตร และกว้าง 4.5 เมตร

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

3-3-520 โชะนันทะคะโทะริ, โยโกสุกะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

ึขึ้นรถเมล์จากสถานีเคคิว โอปปะมะ รถไฟสายโชะนัน ทะคะโทะริ ดันชิ จุนกัน หลังจากสิบนาทีลงจากรถที่หน้าโรงเรียนประถมทะคะโทะริ แล้วเดินอีก 10 นาที

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

ยอดเขาทะคะโทะริ-ยะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ยอดเขาทะคะโทะริ-ยะมะ

ิจินมุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ิจินมุ-จิ

โดะคุออนจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โดะคุออนจิ

ศาลเจ้าชิโระอะไคนะริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าชิโระอะไคนะริ