ยอดเขาทะคะโทะริ-ยะมะ

โยโกะสุกะ· มิอุระ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

เส้นทางเดินป่าซึ่งสามารถเพลิดเพลินได้ทุกฤดู มีรูปปั้นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งหาได้ยากในภูมิภาคคันโต

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

3-3-520 โชะนันทะคะโทะริ, โยโกสุกะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเคคิว สถานีโอปปะมะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

มะไงบุตซึต
โยโกะสุกะ· มิอุระ

มะไงบุตซึต

ิจินมุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ิจินมุ-จิ

โดะคุออนจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โดะคุออนจิ

ศาลเจ้าชิโระอะไคนะริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าชิโระอะไคนะริ