โคะโตะคุ-อิน / หลวงพ่อโตแห่งคามาคุระ

โยโกะสุกะ· มิอุระ1ชม

รายละเอียด

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในบทกวีของกวีชื่อดัง อะกิโกะ โยะสะโนะ พระพุทธรูปปางนั่งสมาธินี้มีความสูง 13 เมตร เป็นพระพุทธรูปองค์เดียวในคามาคุระ ที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

4-2-28, ฮะเสะ, คามาคุระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

เวลาทำการ

เมษายน - กันยายน: 8: 00 น. - 17.30 น. ตุลาคม - มีนาคม: 8.00 น. - 1730 น. เพื่อเข้าสู่ภายในพระพุทธรูป 8:00 น. - 15.30 น. ร้านค้าของวัด (สำนักงาน) เวลา 8.30 น. - 15.45 น. (ตลอดปี)

วันหยุดทำการ

เปิดทุกวัน

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมทั่วไป: 200 เยน นักเรียน (อายุ 13-18): 200 เยน นักเรียน (อายุ 6-12): 150 เยน * ไม่คิดค่าบริการสำหรับเด็กอายุต่ำกว่าหกปี●ค่าธรรมเนียมการเข้าสู่ภายในพระพุทธรูปเพิ่ม 20 เยนต่อคน

รูปถ่าย

ศาลเจ้าอะมะนะวะ ชินเม

ศาลเจ้าอะมะนะวะ ชินเม

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมคามาคุระ

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมคามาคุระ

คามาคุระ โดะนะเบะ โงะฮันเคเดะนะ

คามาคุระ โดะนะเบะ โงะฮันเคเดะนะ

คามาคุระ โนะบุไท

คามาคุระ โนะบุไท