Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông

Kamakura Daibutsuden Kotokuin

Kamakura
  • Vé ENOSHIMA・KAMAKURA FREEPASS , Vé 1 ngày Enoshima "eno=pass" +4

Thông tin cần thiết

Vui lòng kiểm tra trang web chính thức của từng cơ sở hoặc sự kiện để biết thông tin mới nhất.

Bạn có thể thích

Đền Amanawa Shinmei image

Đền Amanawa Shinmei

Kamakura
Bảo tàng Văn học Kamakura image

Bảo tàng Văn học Kamakura

Kamakura
Nhà hát Kamakura Nohbutai image

Nhà hát Kamakura Nohbutai

Kamakura
Nhà hàng Kamakura Donabe Gohankaedena image

Nhà hàng Kamakura Donabe Gohankaedena

Kamakura