Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông

Kamakura Daibutsuden Kotokuin

Kamakura
  • Vé ENOSHIMA・KAMAKURA FREEPASS , Vé Kamakura-Enoshima Pass +5

Thông tin cần thiết

Vui lòng kiểm tra trang web chính thức của từng cơ sở hoặc sự kiện để biết thông tin mới nhất.

Bạn có thể thích

Đền Amanawa Shinmei

Đền Amanawa Shinmei

Kamakura
Bảo tàng Văn học Kamakura

Bảo tàng Văn học Kamakura

Kamakura
Nhà hát Kamakura Nohbutai

Nhà hát Kamakura Nohbutai

Kamakura
Nhà hàng Kamakura Donabe Gohankaedena

Nhà hàng Kamakura Donabe Gohankaedena

Kamakura