ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
โรงผลิตเหล้าสาเกคะวะนิชิยะ

โรงผลิตเหล้าสาเกคะวะนิชิยะ

คะวะนิชิยะ เป็นโรงงานผลิตเหล้าสาเกที่สร้างขึ้นตามความต้องการของโรงงานและชาวนาในท้องถิ่น ในสร้างสรรเหล้าสาเกที่มีคุณภาพสูง และพยายามผลิตเหล้าสาเกที่มีรสชาติดี

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

จำเป็นต้องคอนเฟิร์ม

ช่วงเวลา

30นาที

วันหยุดทำการ จำเป็นต้องคอนเฟิร์ม
ค่าใช้จ่าย

จำเป็นต้องคอนเฟิร์ม

การเข้าถึง

สายโงะเท็มบะ สถานียะมะคิตะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ

90 ยามาคิตะ
ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ ยะมะคิตะ-โชะ  ร้านซากุระ โทะโมะชิบิ

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ ยะมะคิตะ-โชะ ร้านซากุระ โทะโมะชิบิ

60 ยามาคิตะ
ถนนบำบัด (บำบัดด้วยป่า)

ถนนบำบัด (บำบัดด้วยป่า)

120 ยามาคิตะ
สวนรถไฟยะมะคิตะ

สวนรถไฟยะมะคิตะ

30 ยามาคิตะ