โรงผลิตเหล้าสาเกคะวะนิชิยะ

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

คะวะนิชิยะ เป็นโรงงานผลิตเหล้าสาเกที่สร้างขึ้นตามความต้องการของโรงงานและชาวนาในท้องถิ่น ในสร้างสรรเหล้าสาเกที่มีคุณภาพสูง และพยายามผลิตเหล้าสาเกที่มีรสชาติดี

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

250 ยะมะคิตะ, ยะมะคิตะ-มะชิ, อะชิงะระคะมิ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโงะเท็มบะ สถานียะมะคิตะ

เวลาทำการ

จำเป็นต้องคอนเฟิร์ม

วันหยุดทำการ

จำเป็นต้องคอนเฟิร์ม

ค่าใช้จ่าย

จำเป็นต้องคอนเฟิร์ม

รูปถ่าย

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)
พื้นที่ทางตะวันตก

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ ยะมะคิตะ-โชะ  ร้านซากุระ โทะโมะชิบิ
พื้นที่ทางตะวันตก

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ ยะมะคิตะ-โชะ ร้านซากุระ โทะโมะชิบิ

ถนนบำบัด (บำบัดด้วยป่า)
พื้นที่ทางตะวันตก

ถนนบำบัด (บำบัดด้วยป่า)

สวนรถไฟยะมะคิตะ
พื้นที่ทางตะวันตก

สวนรถไฟยะมะคิตะ