ข้อมูลทั่วไป

Katase Koma (การเล่นลูกข่าง) เป็นประเพณีการละเล่นของญี่ปุ่นที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงมากในแถบเมืองโชนันช่วงระหว่างปี 1926-1968 โกะมะ (การเล่นลูกข่าง) หมุนรอบแกนของมัน, และเด็กๆ ในสมัยนั้นพยายามอย่างสุดความสามารถในการแข่งขันกันแกะสลักและขัดตะไบลูกข่างของพวกเขา ด้วยความพยายามเด็กๆเหล่านี้จึงก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับช่างไม้ในท้องถิ่น, และทำให้ Katase Kowa ได้ถือกำเนิดขึ้น

รูปถ่าย

โจะยุ-จิ
พื้นที่โชะนัน

โจะยุ-จิ

 สวนคะทะเสะยะมะ
พื้นที่โชะนัน

สวนคะทะเสะยะมะ

วัดริวโคะ-จิ
พื้นที่โชะนัน

วัดริวโคะ-จิ

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ