โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
คะทะเซะ โกะมะ

คะทะเซะ โกะมะ

Katase Koma (การเล่นลูกข่าง) เป็นประเพณีการละเล่นของญี่ปุ่นที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงมากในแถบเมืองโชนันช่วงระหว่างปี 1926-1968 โกะมะ (การเล่นลูกข่าง) หมุนรอบแกนของมัน, และเด็กๆ ในสมัยนั้นพยายามอย่างสุดความสามารถในการแข่งขันกันแกะสลักและขัดตะไบลูกข่างของพวกเขา ด้วยความพยายามเด็กๆเหล่านี้จึงก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับช่างไม้ในท้องถิ่น, และทำให้ Katase Kowa ได้ถือกำเนิดขึ้น

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

โจะยุ-จิ

โจะยุ-จิ

พื้นที่โชะนัน
 สวนคะทะเสะยะมะ

สวนคะทะเสะยะมะ

พื้นที่โชะนัน
วัดริวโคะ-จิ

วัดริวโคะ-จิ

พื้นที่โชะนัน
รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

โยโกะสุกะ· มิอุระ