อนุสรณ์สถานไคโคะ ทะเคะชิ

พื้นที่โชะนัน 45นาที

ข้อมูลทั่วไป

รู้จักกันว่าเป็นสถานที่ที่นักประพันธ์ ไคโคะ ทะเคะชิ ได้ย้ายจากสุงินะมิในโตเกียว มาอยู่ที่ทางใต้ของชายฝั่งด้านตะวันออกของชิงะสะกิ ในปี 1974 และอยู่ที่นี่จนถึงวันที่เขาเสียชีวิตในปี 1989 บ้านอนุสรณ์ไคโคะ ทะเคะชิ นี้สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในความสำเร็จและตัวละครของเขา

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

6-6-64 ฮิกะชิไคกันมินะมิ, ชิงะสะกิ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเจอาร์ โทะไคโดะ สถานีชิงะสะกิ

เวลาทำการ

เมษายน ~ ตุลาคม: 10: 00 ~ 18: 00

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่: 200 เยน

รูปถ่าย