ข้อมูลทั่วไป

ทางหลวงสาย 134 ประกอบด้วยส่วนที่ให้ทัศนียภาพอันสวยงามของชายฝั่งโชนัน นอกจากนี้ยังมีวิวภูเขาฟูจิที่มองข้ามฝั่งน้ำและเมืองต่างๆ ที่ผ่านไป ขอแนะนำให้ชมวิวจากพื้นที่บริเวณโดยรอบของโรงเรียนมัธยมได-ชิ ชิงะสะกิ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ภายในบริเวณของ 4-โชะเมะ, ฮิงะชิ-ไคกันมินะมิ, ชิงะสะกิ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

รูปถ่าย

ทางเดินเฮดแลนด์
พื้นที่โชะนัน

ทางเดินเฮดแลนด์

สวนดอกคาเมลเลียฮิมุโระ
พื้นที่โชะนัน

สวนดอกคาเมลเลียฮิมุโระ

อนุสรณ์สถานไคโคะ ทะเคะชิ
พื้นที่โชะนัน

อนุสรณ์สถานไคโคะ ทะเคะชิ

ชิกาซากิ ยูคะริโนะ จินบุซึ-คัน

(พิพิธภัณฑ์ชิกาซากิ-เกี่ยวกับฟิคเกอร์)
พื้นที่โชะนัน

ชิกาซากิ ยูคะริโนะ จินบุซึ-คัน (พิพิธภัณฑ์ชิกาซากิ-เกี่ยวกับฟิคเกอร์)